Wystawa drzeworytów w dzwonnicy w Gorajcu

W ramach festiwalu Folkowisko 9 i 1/2 (folkowisko.pl) – pierwszy raz pokazałem swoje nowe drzeworyty szerszemu gronu zainteresowanych tą dawną techniką grafiki ludowej.

Słowa wstępu oraz historia drzeworytów z Płazowa opowiedziane zostały przez Grzegorza Ciećkę w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu.

Kolejno wszyscy udaliśmy się do dzwonnicy przy cerkwi gdzie demonstrowałem technikę wykonywania odbitek drzeworytniczych. Zwiedzający mogli zadawać pytania i zobaczyć wszystkie drzeworyty oraz odbitki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.