Jagoda Kostrzycka – potomkini drzeworytnika z Płazowa – rozpoczyna współpracę z Józefem Lewkowiczem

Kolejne warsztaty drzeworytu zorganizowane 7 i 8 stycznia 2022 roku w Narolu przez Józefa Lewkowicza przyciągnęły zainteresowanych tą dawną dziedziną sztuki mieszkańców powiatu, w tym potomkinię słynnego Macieja Kostrzyckiego – XIX-wiecznego drzeworytnika z Płazowa. Młoda Jagoda Kostrzycka wraz ze swoim tatem – Adamem – postanowili pod okiem mistrza poznać tajniki rytowania w drewnie. Te niesamowite, dwudniowe warsztaty dały początek ich współpracy oraz wielkie zadowolenie z pierwszego klocka i wykonanych odbitek.

Edukacja i warsztaty to działania mające na celu wpisanie skoordynowanych prac związanych z drzeworytem płazowskim do krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.

Fotorelacja: Anna Serkis-Wojtowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.