Drzeworyt płazowski wpisany do rejestru dobrych praktyk

W lipcu 2022 roku za sprawą działań twórczych i promocyjnych związanych z drzeworytem płazowskim Anny Serkis-Wojtowicz i Grzegorza Ciećki oraz, co najważniejsze, kontynuacją działań warsztatowych i nauką nowych adeptów drzeworytnictwa i kultywowaniem wiedzy o tej formie sztuki ludowej przez Józefa Lewkowicza, drzeworyt płazowski i nasze działania zostały wpisane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa do Rejestru dobrych praktyk na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.

Obecność na tej liście oznacza, iż nasza inicjatywa ukazuje właściwe sposoby ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jednocześnie wspiera i wzmacnia działania podejmowane w tym zakresie na poziomie wspólnoty. Nasze działania przyczyniają się do wymiany doświadczeń i pomysłów na ochronę niematerialnego dziedzictwa narodowego co stanowi źródło inspiracji. Rezultaty naszej pracy mogą przyczynić się do opracowania sposobów ochrony dziedzictwa również przez innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.