DRZEWORYT jako obraz Roztocza – Wystawy prac Mistrza i uczniów.

Październik to miesiąc wystaw Józefa Lewkowicza i Jego uczniów – Jagody i Błażeja Kostrzyckich (potomków XIX-wiecznych drzeworytników z Płazowa), Antoniny, Ignacego i Aleksandra Kołodziej, Natalii, Tumoteusza i Arkadiusza Bochen, Rozalii Cencora, Anny Krzemińskiej, Renaty i Kamila Polczak, Katarzyny Petrykowskiej, Anny Serkis-Wojtowicz i Grzegorza Ciećki. Projekt nosi nazwę „DRZEWORYT z Roztocza”, który ma na celu prezentację dzieł drzeworytników i edukację. Członkowie Lokalnej Grupy Drzeworytników z Płazowa założyli w swoim projekcie, iż celem wernisaży rozpoczynających każdą wystawę będzie przybliżenie Gościom historii drzeworytnictwa, losów XIX-wiecznych drzeworytów Kostrzyckich z Płazowa. Każda wystawa ukazuje również sens współpracy  mieszkańców naszego regionu polegający na przekazywaniu lokalnej tradycji kolejnym pokoleniom i nauce dawnej sztuki drzeworytników z Płazowa przez ich kontynuatora – Pana Józefa Lewkowicza.

Do wystawy został przygotowany obszerny Katalog wystawy prezentujący wszystkie drzeworyty Mistrza i uczniów. Publikacja ta w dość wyczerpujący sposób opisuje również historię i plan reaktywacji drzeworytu z Roztocza.

Pierwsza wystawa Józefa Lewkowicza i Jego uczniów w ramach projektu „Drzeworyt jako obraz Roztocza” wspartego przez Narodowy Instytut Wolności odbyła się w Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie

Gośćmi wernisażu byli również opiekunowie i seniorzy z Domu Dziennego Pobytu z Chotylubia stąd wydarzenie to zgromadziło około 60 osób. Uczestnicy wernisażu z wielkim zaciekawieniem oglądali rytowane kopie drzeworytów płazowskich Józefa Lewkowicza i Jego uczniów. Wydarzenie zostało rozpoczęte przez dyrektor DDP Panią Anitę Wolanin. O wystawie, warsztatach, Nieformalnej Grupie Drzeworytników z Roztocza opowiedziała Anna Serkis-Wojtowicz. Historię najstarszej grafiki ludowej przybliżył regionalista i kolekcjoner Grzegorz Ciećka. Głos zabrali również warsztatowicze Arkadiusz Bochen i Kamil Polczak. Kulminacyjnym punktem wernisażu był pokaz rytowania przez artystę Józefa Lewkowicza, który opowiedział wszystkim o tajnikach tego rękodzieła. Seniorzy łącznie z opiekunami z zainteresowaniem przyglądali się warsztatowi i podziwiali odbitki oraz drewniane matryce, które pan Józef prezentuje tylko w dzień wernisażu.

Kolejnym miejscem gdzie wyeksponowano drzeworyty Józefa Lewkowicza i uczniów był Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju

8 października 2022 roku goście wernisażu mieli również możliwość podziwiać 10 kopii drzeworytów płazowskich. Podczas wernisażu członkowie Nieformalnej Grupy Drzeworytników z Roztocza przybliżyli przybyłym historię drzeworytnictwa, opowiedzieli o Kostrzyckich z Płazowa i realizacjach obejmujących wskrzeszenie dawnej sztuki ludowej ziemi lubaczowskiej. Uczestniczący w wernisażu otrzymali okolicznościowe publikacje i mogli podziwiać Mistrza przy rytowaniu nowego drzeworytu.

Wystawę w Horyńcu-Zdroju można podziwiać do 19 października w Gminnym Ośrodka Kultury – od wtorku do soboty od 8:00 do 17:30.


Najbliższe wystawy Józefa Lewkowicza i warsztatowiczów odbędą się kolejno w PŁAZOWIE – 23 października 2022 oraz w NAROLU 30 października 2022 roku.

Każdy wernisaż jest okazją do zobaczenia wszytskich drewnianych matryc Józefa Lewkowicza i uczniów oraz wyjątkowo ciekawej pracy drzeworytnika z Nowego Sioła (Józef Lewkowicz), który specjalnie na okoliczność wernisażu wykonuje na oczach Gości ryty w drewnie i odbitki drzeworytnicze. Dzień otwierający wystawę to także okazja do poznania historii najstarszej techniki graficznej, historii sztuki lokalnej  i porozmawiania z warsztatowiczami.

Projekt sfinansowano z Narodowego Instytutu Wolności. Operatorem zadania jest Euroregion Roztocze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.