Wystawa Drzeworytu płazowskiego Józefa Lewkowicza w Bibliotece Publicznej w Przeworsku

7 marca 2023 roku w przeworskiej Bibliotece Publicznej im. im. Juliana Przybosia miał miejsce wernisaż drzeworytów z kolekcji płazowskiej Józefa Lewkowicza. Wydarzenie to zgromadziło etnografów, artystów i wielu pasjonatów sztuki oraz historii regionu.

Wystawa była jak zwykle okazją do zobaczenia wszystkich, wykonanych do tej pory przez Pana Józefa, wiernych kopii drzeworytów płazowskich. Historię związaną z drzeworytem z Płazowa przybliżył sam artysta oraz Anna Serkis-Wojtowicz (grafik, fotograf i animatorka kultury). Pani Anna opowiedziała również o etapach reaktywacji drzeworytu płazowskiego, warsztatach drzeworytu z mieszkańcami Roztocza i Podkarpacia, nowym folderze promującym drzeworytników „Drzeworyt jako obraz Roztocza”, o tym gdzie obecnie można podziwiać oryginalne klocki Kosrzyckich i cechach łączących te drzeworyty. Artysta drzeworytnik przybliżył słuchaczom między innymi cele swojej pracy przy wskrzeszeniu dawnej sztuki ludowej jaką jest drzeworyt oraz o technice wykonywania drewnianych matryc w różnego rodzaju drewnie liściastym, odbijaniu ręcznie wykonywaną farbą, kolorowaniu odbitek, tak jak to praktykowane było w m.in. XIX wieku przez Mateusza Kostrzyckiego w Płazowie.

Goście wernisażu mogli podziwiać również pierwsze odbitki na materiale wykonane podczas warsztatów drzeworytu z Panem Lewkowiczem.

Podczas wernisażu w Przeworsku goście mogli podziwiać zbiór 14 drewnianych matryc Pana Józefa Lekowicza, który obejmuje następujące kopie drzeworytów płazowskich:

 • św. Jerzy,
 • Matka Boska z Dzieciątkiem (wzorowana na MB Sokalskiej),
 • Chrystus tronujący (Pantokrator)
 • św. Kazimierz,
 • św. Antoni Padewski z Radecznicy (obecnie już dwa drzeworyty z św. Antonim),
 • św. Mikołaj cudotwórca (dwa wizerunki; dwa drzeworyty),
 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie,
 • Ukrzyżowanie Chrystusa,
 • Kołtryna

oraz cztery matryce mające swoją premierę na wystawie w Przeworsku:

 • św. Antoni Padewski z Radecznicy – drugi św. Antoni w zbiorze drzeworytów płązowskich
 • św. Piotr i Paweł,
 • św. Paraskewa
 • św. Michał Archanioł.

 Oryginalne drzeworyty przedstawiające św. Paraskewę i św. Michała Archanioła znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Oficjalnie ich pochodzenie nie jest przypisane do kolekcji płazowskiej, a ukraińskiej. Nasza znajomość historii, fakt, iż nie wszystkie drzeworyty płazowskie trafiły do kolekcji Marii Dembowskiej, a kolejno do Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz spójna ornamentyka czy kreskowanie z wieloma płazowskimi drzeworytami sprawia, że bierzemy pod uwagę, iż te dwie matryce pochodzą również z Płazowa.

Fotorelacja Anny Serkis-Wojtowicz z Publicznej Biblioteki Miejskiej w Przeworsku:

Link do artykułu na stronie biblioteki TUTAJ. Fotorelacja z wydarzenia opublikowana przez Bibliotekę Publiczną w Przeworsku jest do zobaczenia TUTAJ

Finisaż wystawy drzeworytu płazowskiego w Bibliotece w Przeworsku odbędzie się 23 marca. W trakcie tego wydarzenia Pan Lewkowicz zaprezentuje dzieciom i młodzieży z Przeworska proces wykonania odbitek i opowie o technice wykonywania drzeworytów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.