Relacja z otwarcia Drzeworytni Płazowskiej

Uroczyste przecięcie wstęgi do nowo powstałej drzeworytni w Płazowie miało miejsce  …… 2023 roku. Gmina Narol na działania twórcze związane z lokalną sztuka ludową przekazała na użytek  Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu oraz pana Józefa Lewkowicza budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Płazowie. Miejsce to będzie służyło mieszkańcom powiatu oraz turystom do nauki i rozwoju ciekawych umiejętności twórczych. Do prowadzenia zajęć zaangażowani zostaną lokalni artyści, rękodzielnicy. W ramach zajęć przekazywana będzie wiedza o sztuce i historii naszego regionu oraz praktyczne umiejętności twórcze z kilku dziedzin rzemiosła i sztuki ludowej. Nowo powstałe miejsce zyska miano KUŹNI LUDOWYCH PRAKTYK .

Otwarcie pierwszej pracowni ludowej – drzeworytu płazowskiego – rozpoczął krótki koncert powitalny zespołu folkowego GALICJANKI z Narola. Wokalistki zaśpiewały 4 pieśni – dwie po polsku, jedną po hahłasku i jedną po ukraińsku.

Zgromadzeni goście i adepci drzeworytnictwa wysłuchali kolejno przemówień Pani Gabrieli Kołodziej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, Pani Anny Sikory-Terleckiej – Koordynator Narodowego Instytutu Dziedzictwa ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Pani Anny Brzechowskiej-Rębisz dyrektor PROT-u, Pana Arakdiusza Mroczek – Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Narol, Pani Anny Serkis-Wojtowicz – depozytariuszki działań  związanych z reaktywacją drzeworytu płazowskiego oraz Pana Józefa Lewkowicza – artysty drzeworytnika, rzeźbiarza i rękodzielnika, przyszłego nauczyciela drzeworytu w płazowskiej drzeworytni i nauczyciela rzeźby w kamieniu bruśnieńskim.

Po uroczystym otwarciu goście mogli podziwiać wystawę matryc i odbitek drzeworytniczych Pana Józefa Lewkowicza i kilkoro z jego uczniów. Kopie drzeworytów płazowskich wzbudziły jak zwykle ogromne zainteresowanie. Pracownię drzeworytu udekorowano odbitkami reprodukcji płazowskich drzeworytów Pana Lewkowicza. Te dzieła sztuki przyklejono, podobnie jak w XIX wieku, w chatach chłopskich, do ściany bez ram. Goście i warsztatowicze mogli podziwiać na wystawie również tkaniny zdobione odbitkami drzeworytów artysty i dużą matrycę do zdobień tkanin, stworzoną na wzór wykorzystywanych niegdyś drzeworytów z wzorami ludowymi. Takimi grafikami zdobiło się m.in. spódnice, które podziwiać możemy dzisiaj w Muzeum Kresów w Lubaczowie czy Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

inaugurację otwarcia drzeworytni płazowskiej uświetnił poczęstunek lokalnych wyrobów gastronomicznych przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Płazowie. Całe wydarzenie zakończyły wyczekiwane przez nowych adeptów sztuki drzeworytniczej warsztaty z mistrzem – Józefem Lewkowiczem. Każdy warsztatowicz rytował profesjonalnymi dłutkami i nożami snycerskimi na perfekcyjnie przygotowanych deseczkach lipowych od Pana Lewkowicza. Do dyspozycji były również nożyki, które każdy sam w domu może sobie przygotować.

Fotorelacja: Anna Serkis-Wojtowicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.