Gala wręczenia wpisów do Rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa narodowego

Józef Lewkowicz i Anna Serkis-Wojtowicz jako depozytariusze programu „Reaktywacja i rozwój drzeworytu płązowskiego” mieli zaszczyt odebrać decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wpis został wręczony na ręce depozytariuszy potomków rodziny Kostrzyckich, którzy w XIX w. zajmowali się drzeworytem, dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu i etnografa Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Na fotografii od lewej: Anna Serkis-Wojtowicz, Piotr Zubowski -Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, Gabriela Kołodziej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, Katarzyna Zalasińska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Józef Lewkowicz, Rodzina państwa Kostrzyckich (potomków drzeworytników z Płazowa) – Jagoda, Adam, Błażej, Marta oraz Janusz Mazur – etnograf z Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zakopiańskie spotkanie rozpoczęła prezentacja Centrum Archiwistyki Społecznej „Jak zachować i trwale zabezpieczyć to, co ulotne?” Podczas wydarzenia odbył się również ciekawy panel dyskusyjny na temat 20 lat Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10 lat Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce. Uroczystości zakończył koncert muzykującej rodziny z Białego Dunajca, Trebunie-Tutki.

Post o wydarzeniu na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa : TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.