Drzeworytem nazywamy zarówno drewniany klocek (matrycę), w której wykonane są ryty jak i odbitkę. Poniżej zaprezentowane są drzeworyty wykonane w ciągu trzech miesięcy przez Józefa Lewkowicza z Nowego Sioła w ramach Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fotografie przygotowała Anna Serkis-Wojtowicz