Galeria

Etapy tworzenia drzeworytów:

Wizyta w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie w celu zobaczenia, dotknięcia oryginalnych drzeworytów płazowskich i powiększenia zasobu wiedzy o informacje przekazane od kustoszy MEK. Na fotografiach: Józef Lewkowicz, Anna Serkis-Wojtowicz (stowarzyszenie Tegit et protegit), Grzegorz Ciećka (stowarzyszenie Tegit et protegit), Beata Skoczeń-Marchowka (etnograf, st. kustosz MEK), Grzegorz Graff (kustosz MEK).

 

Fotografie przygotowała Anna Serkis-Wojtowicz

REAKTYWACJA BRUŚNIEŃSKIEGO WARSZTATU RZEŹBY W KAMIENIU

 

Wystawa w Nowym Bruśnie

WYSTAWA W MUZEUM KRESÓW W LUBACZOWIE

Fotografie przygotowały Anna Serkis-Wojtowicz i Alicja Mróz ze Stowarzyszenia Pasjonatów Ziemi Lubaczowskiej Tegit et protegit